unia

Máte záujem
o kúpu nehnuteľnosti?

Naša kancelária poskytuje klientom taktiež službu s názvom "Agent kupujúceho". Podstata spočíva v tom, že ak máte záujem kúpiť nehnuteľnosť môžeme...

viac

Máte záujem
o predaj nehnuteľnosti?

Naša kancelária poskytuje klientom taktiež službu s názvom "Agent predávajúceho". Podstata spočíva v tom, že ak chcete predať nehnuteľnosť budeme...

viac

Ďalej ponúkame

» Bezplatné hypotekárne, úverové poradenstvo, poradenstvo v oblasti poisťovníctva » Právne poradenstvo » Zakladanie, zmeny v spoločnosti s ručením obmedzeným a zakladanie, zmeny v živnosti » Mediácia » Sprostredkovanie vyhotovenia znaleckých posudkov, geometrických plánov, vytyčovania nehnuteľností » Sprostredkovanie vyhotovenia leteckých snímok, digitálnych 3D modelov, laserového skenovania

Bezplatné hypotekárne, úverové poradenstvo, poradenstvo v oblasti poisťovníctva

Naši realitní makléri disponujú oprávnením od Národnej banky Slovenska. Podľa Vašich požiadaviek a aktuálnych ponúk bánk sa Vám budeme snažiť nájsť najvhodnejšiu ponuku pre poskytnutie hypotekárneho, spotrebiteľského úveru a taktiež ponuku v oblasti poisťovníctva (poistenie nehnuteľností, životné poistenie, povinné zmluvné poistenie,...).

Právne poradenstvo

Naša spoločnosť Vám poskytne právne poradenstvo v oblasti obchodného a občianskeho práva.

Zakladanie, zmeny v spoločnosti s ručením obmedzeným a zakladanie, zmeny v živnosti

Zástupcovia našej spoločnosti disponujú zaručeným elektronickým podpisom. To znamená, že Vám založíme s.r.o., živnosť s nižšími nákladmi, bez toho, aby ste museli navštevovať každý úrad. Súdny poplatok za založenie spoločnosti prostredníctvom zaručeného elektronického podpisu je namiesto 331,50,- Eur 165,75,- Eur. Taktiež pri zápise zmien sa uhrádza súdny poplatok vo výške 33,- Eur namiesto 66,- Eur.

Mediácia

Mediácia je mimosúdne riešenie sporov, ktoré šetrí našim klientom čas aj peňažné prostriedky. Doba, v ktorej žijeme je veľmi uponáhľaná, každý je viac-menej zameraný na seba a svoje blaho, čo má za následok výrazné zvýšenie počtov sporov. My sa snažíme našim klientom pomáhať spory vyriešiť mimosúdne.

Sprostredkovanie vyhotovenia znaleckých posudkov, geometrických plánov, vytyčovania nehnuteľností

Sprostredkovanie vyhotovenia leteckých snímok, digitálnych 3D modelov, laserového skenovania